murdar_hayvan

Murdar

Murdâr: 1-) Kirli, pis. 2-) Şeriata uygun olarak kesilmemiş olan (hayvan). 3-) Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış (kimse). 4-) Kendiliğinden ölmüş

1155

Şemail-i Şerife

Şemâil-i Şerîfe: 1-) Hz. Muhammed’in ahlak ve alışkanlıklarını konu edinen eserler. 2-) Kuran-ı Kerim’in Müslümanlar için örnek olarak gösterdiği Hz.

images

Mekke-i Mükerreme

Mekke-i Mükerreme: 1-) Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama’nın ve ibadetlere bire yüz bin sevap verildiği Mescid-i Haram’ın bulunduğu, Resulullah Efendimiz’in

1094

Kubür

Kubûr: 1-) İnsanların ölünce defnedilmeleri, gömülmeleri için dine uygun kazılan yerler. Mezarlar, sinler. 2-) Ayakyolu deliği ve bu deliği lağıma

hıdırellez1

Hıdırellez

Hıdırellez (Hıdrellez): Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde

indir

Hanefi mezhebi

Hanefî: İslam dininin sünni fıkıh mezheplerinden biri. Hanefî mezhebinin kurucusu İmam-ı A’zam Hazretleridir. İmam-ı A’zam, en büyük imam demektir. Asıl

876

İcar

İcâr: Kiralamak. Kiraya vermek. Kira parası. İcar ile ilgili hadisler: Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 1-) Kim, din kardeşinin hacetini yerine

1 2 3 56