61

Esmaü’l Hüsna

Esmaü’l-Hüsna Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de pek çok güzel isminin olduğunu bildirmiş (Haşr suresi 24. ayet), bu isimlerle kendisini bize tanıtmış

705

Cahil

Câhil: 1-) Eğitim ve öğrenim görmemiş. 2-) Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan. 3-) Genç, tecrübesiz, toy. 4-) Allah’ı unutmuş

1 2 3 127