Çarmıh

Posted by

Çârmîh (Çihâr mîh):
1-) Birbiri üzerine çapraz konmuş iki tahtadan oluşan, suçlunun öldürülmek amacıyla çivilendiği haç biçimindeki darağacı.
2. Ana direkleri ve gabya çubuklarını yandan tutan halatlar.
“Dört çivi” anlamında Farsça bir terkip olup (çehâr mîh) biri yatay, öteki dikey iki ağacın oluşturduğu haç şeklindeki darağacını ifade eder. Buna haç ve salib de denilmektedir.

Çarmıh barbarların bulduğu, Grekler ile Romalıların onlardan alıp uyguladıkları bir infaz şeklidir. Bu infaz yöntemine göre suçlu haç şeklindeki iki ağaç parçasına gerilir, kolları iki yana açılmış bir biçimde el bileklerinden ve ayaklarından büyük çivilerle çivilenirdi. En adi suçlular için uygulanırdı. Romalılar bunu daha çok cinayet, isyan, silahlı soygun işleyenlere; Roma vatandaşı olmayanlara, kölelere ve yabancılara uygulamıştır. Çarmıh üzerine gerilen kişi, sanılanın aksine kan kaybından ölmezdi. Vücudu ve kolları bedeninin ağırlığını taşıyamadığından, boynu ve göğüs kafesi sıkışarak düştüğünden dolayı nefes alamadığı için ölürdü. Suçlu nefes almak için vücudunu yukarı itmek istediğinde ise dayanılmaz acılara maruz kalırdı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir