Caferiyye

Posted by

Câferiyye:
Câferîlik: Adını Hz. Ali’nin torunlarından Ca’fer-i Sadık’tan alan (ö. 148/765)’ın onun etrafında toplanan ve onun içtihadlarına göre amel eden Müslümanların bağlı oldukları siyasi ve fıkhi mezhebin adıdır. “imam” ve “on iki imam” konusuna ağırlık verdikleri için bu mezhebe “İmamiyye” veya “İsnâ Aşeriyye” adı da verilmiştir.

Mezhebin kendisine nispet edildiği Cafer es-Sadık Hicri 80/699 veya 83/702 yılında Medine’de dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini babası ve dedesinden gören Cafer es-Sadık Sünni kaynaklarca da kendisinden saygıyla bahsedilen bir şahsiyettir. Cafer es-Sadık 148/765 yılında Medine’de vefat etmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir