Büdela

Posted by

Büdelâ:
1-) Bedel, karşılık, denk, bir şeyin halefi ve değişiği.
2-) Ricâlü’l-Gayb denilen Allahü tealanın insanlardan gizlediği evliya zatlar.
3-) Tasavvufta; Yediler (yedi evliya) anlamına gelir.

Büdela ile ilgili hadis:
1-) Hz. Ali (ra) Irak’ta iken, bir gün yanında Şam halkından bahsedildi. Bazıları, onları lanetlemesini istediler. Bunun üzerine Hz. Ali (r.a.) Resulüllah (a.s.m)’tan şunları işittiğini söyledi:
“Ebdaller kırk kişi olup Şam’da ikamet ederler. Onlar sayesinde yağmur yağar, onlar sayesinde düşmana karşı zafer kazanılır ve onlar sayesinde Şam halkından azap uzaklaştırılır.” (Ahmed b. Hanbel, I/112).

Büdela ile ilgili kelime:
Büdela (ebdâl): Ebdal denilen veliler altmış kişidir. Bunların otuzu erkek, otuzu da kadın velilerdendir. Bunlar fazilet, kemal, istikamet, kerem ve itidal sahibi kimselerdir. Kuruntu ve hayalden uzaktırlar. Büdelanın dört zahir, dört de bâtın olmak üzere sekiz hasletleri vardır:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir