Borçluların okuyacağı dualar

Posted by

Borçlu Duaları
1-) “Allahümmekfinî bi–halâlike an harâmike ve ağninî bi–fazlıke ammen sivâk.”
Anlamı :
“Allah’ım! Rızkı helalinden vererek beni harama düşürme ve bana ihsanını lutfeyle. Beni Senden başkalarına muhtaç eyleme.”

2-) “Allâhümme yâ Ganiyyü yâ hamîdü yâ mübdiü yâ muîdü yâ rahîmü yâ vedûd! Eğninî bihalâlike an harâmike bi–fazlike ammen sivâke”
Anlamı :
“Ey zengin olan, bütün hamdlar kendisine ait olan, ey yoktan yaratan ve tekrar iade edecek olan, ey dostlarına çok acıyan ve çok seven Allah’ım! Beni helalinle perverde eyle, harama düşürme ve fazl u kereminle Senden başkasına muhtaç eyleme.”

Bir hadisi şerifte bu duanın esrarına dair Resulü Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:
” Ya Muaz! Kulak ver, iyi dinle. Sana öyle bir dua öğreteceğim ki, üzerinde Uhud dağı kadar borcun olsa Cenabı Ecelli A’la sana borcunu ödettirir.”

3-) “Allâhümme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr, inneke alâ külli şey’in kadyr. Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşâü bi ğayri hısâb. Rahmâned dünyâ vel âhırati ve rahıymehümâ tü’tî men teşâü minhümâ ve temneu men teşâ’, ırhamnî rahmeten tuğnînî bihâ an rahmeti men sivâk.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir