Borçlu kimsenin okuyacağı dua

Posted by

Borçlu kimsenin okuyacağı dua :

Tabarani Hz. Muaz Bin Cebel’den;
Hz. Peygamber (s.a.v.), ashabından çok sevdiği Muaz Bin Cebel’i bir Cuma etrafta göremez. Cumadan sonra görür, halini hatırını ve görünmeyişinin sebebini sorar.
Hz. Muaz (r.a.) ;
“Birine borcu olduğunu ve o yüzden görünmediğini” söyler.
Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.);
“Ya Muaz! Sana öyle bir dua öğreteyim ki, onu okumaya devam edersen, Uhud dağı kadar borcun olmuş olsa, Cenabı Hak, onu ödetir.”

Dua :
“Allâhümme Mâlikel’mülki tu’til’mülke men teşâü ve tenziul’mülke mimmen teşâü ve tüizzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi’yedikel’hayr, inne ke alâ külli şey’in kadîr. Tûlicul’leyle fin2nehari ve tûlicun’nehâre fil’leyli ve tuhricul’hayye minel’meyyiti ve tuhricul’meyyite mine’hayy ve terziku men teşâü bi’gayri hisab. Rahmaned’dünyâ vel’ahireti ve Rahimehümâ, tü’ti men teşâü minhümâ ve temneu men teşâü fer’hamnî rahmeten tuğnînî bihâ an rahmetin-sivâke. Allâhümme ağnînî minel’fakri vakdı anid’deyni ve teveffenî fi ibâdetike ve cihadin fi sebilike.”
Anlamı :
“Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden de çekip alırsın. Allah’ım, dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin. Hayır Senin kudret elindedir. Gerçek ki Senin her şeye gücün yeter. Geceyi gündüze, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri çıkarırsın. Diriden de ölü çıkarırsın ve dilediğine de hesapsız rızk verirsin.
Ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi olan Allah’ım! İstediğine o ikisinden verir, istemediğine vermezsin. Allah’ım! Bana öyle bir rahmet et ki, Senden başkalarının rahmetine muhtaç olmayayım.
Allah’ım! Beni fakirlikten, yoksulluktan, ve borçlu olmaktan kurtar ve Senin yolunda çalışarak ve Senin ibadetinde bulunarak vefat ettir.”

Not : Dinimiz çalışarak kazanmayı emretmektedir. Hazret-i Ömer, (Çalışın, kazanın, çalışmadan rızk beklemeyin! Allahü teala gökten para yağdırmaz) buyurdu.
Hazret-i Lokman Hakim de, (Çalışmayıp muhtaç olanın dini ve aklı noksandır) buyurdu.
Çalışıp kazanmadan Allah kimse için gökten, nimetler servetler indirmez, böyle bir durum ilahi düzene de aykırıdır. Geçim sıkıntısından kurtulmak için okumamız tavsiye edilen dualar, çalışmak ibadettir diye tarif edilen fiili dua olan çalışma ile beraber yapılmalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir