Borçlarını ödemek ve fakirlikten kurtulmak için okunacak dua

Posted by

Borçlarını ödeme gücüne kavuşmak ve fakirlikten kurtulmak için okunacak dua

“Allahümme rabbes semavati ve rabbel ardı ve rabbe külle şeyin, felikıl habbi venneva münezziletevrati vel incili ve kuran, eüzu bike min şerri külli zi şerrin ente ahizün binasiyetihi entel evvelu felaysa kableke şey, ve entel ahiru feleyse ba’deke şey, ve entez zahiru feleyse fevkake şey, ve entel batinu feleyse duneke şey, ıkdı anni deyne veğnini minel fakir.”
Anlamı :
“Ey göklerin, yerin ve her şeyin Rabbi olan Allah’ım! Taneyi ve çekirdeği yaratan, Tevratı, İncili ve Kuranı indiren Allah’ım! Her şerlinin şerrinden Sana sığınırım. Çünkü onun alnı Senin elindedir. Evvel Sensin. Senden önce hiçbir varlık yoktur. Zahir Sensin Senin üstünde hiçbir barlık yoktur. Benden borçlarımı öde ve beni fakirlikten kurtar.”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir