Borçlardan kurtulmak için okunacak dua

Posted by

Borçtan kurtulmak için okunacak dua :

“Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike nebiyyir rahmeti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede ma ehata bihi ılmük* Ve cera bihi kalemük* Ve nefeze bihi hukmük* Allahümme ya men bi yedihi hazainüs semavati vel erdı ve men yekulü liş şey’i kün fe yekun* Es’elüke en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve en tüafiyeni mined deyni ve tuğnini minel fakri ve en terzükani halalen vasian mübaraken fihi ve sallillahümme ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim.”

Anlamı :
Allah’ım! Rahmet peygamberi, kulun ve rasulün olan Efendimiz Muhammed’e, O’nun aline ve ashabına salat eyle ve ilminin ihata ettiği kaleminin yazdığı, hükmünün geçerli olduğu şeyler adedince, selam eyle! Ey yer ve göklerin hazineleri elinde bulunan bir şeyi “ol” emriyle var eden Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e salat etmeni, beni borçlardan kurtarmanı, fakirliğe düşürmemeni, helalinden bol ve mübarek rızk vermeni niyaz ediyorum. Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun aline ve ashabına salat eyle.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir