Borçlardan kurtulma ve rızk duası

Posted by

Borçlardan kurtulma ve rızk duası

ucyuzdefa (4)
Okunuşu :
Rabbenaf’teh beynena ve beyne kavmina bilhakki ve ente hayru’l-fatihin.
Anlamı :
“…Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” ayetini dua niyetiyle okumalı
(el-A’râf, 89)
ve her yüz defanın sonunda aşağıdaki dua okunmalıdır :
ucyuzonu devam (4)
Okunuşu :
“Allahümme yâ müfettihal ebvâb. İftah lenâ hayral bâb,
Anlamı :
“Ey kapıları açan Allah’ım! Bize en hayırlı kapıyı aç!” diye dua etmelidir. Böylece inayet-i ilâhiyyeye nail olması umulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir