Bilinen ve bilinmeyen şeylerden sığınma duası

Posted by

Bilinen ve bilinmeyen her türlü şerden Allah’a sığınma duası

“Allahümme ellif beyne kulubina. Ve aslih zate beynina, vehdina sübüle’s-selam, ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nur, vec’ma zahara minha vema batane. Ve barik lena fi esmama ve ebsarina ve kulubina ve ezvacina ve zürriyyatina. Ve tüb’a-tevvabü’rrahim. vec’alna sakirine li-n’amike müsnine biha ‘aleyke kabiline leha ve etimmeha aleyna.”
Anlamı :
“Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek kıl. Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki Sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerini övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir