Bilinen ve bilinmeyen şeylerden sığınma duası

Posted by

Bilinen ve bilinmeyen şeylerden sığınma duası 

“Allahümme ellif beyne kulubina. Ve aslih zate beynina, vehdina sübüle’s-sellam, ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nur, ve cennibne’l-fevahise ma zahara minha ve ma batane. Ve barik lena fi esmama ve ebsarina ve ku-lubina ve ezvacina ve zürriyyatina. Ve tüb’aleyna inneke ente’t-tevvabü’r-rahim. Vec’alna sakirine li-ni’maike müsnine biha ‘aleyke kabiline leha ve etimmeha aleyna.”

Anlamı :
“Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.”
(Hakim, Deavat, No; 977,  İbn Hibban, Ed’iye, No; 996)

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir