Bidat

Posted by

Bidat:
1-) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanından ve onun ashabından sonra ortaya çıkmış, dine yapılan eklemeler, dinde olmayan değişik yargılar ve ilkelerdir.
2-) Genellikle sevap olduğu düşünülen fakat dinde yeri olmayan, İslam’a aykırı olan davranışlar olarak da geçer.
3-) Sonradan türeyen şey.

Kuran’da bidat ile ilgili ayetler:
Yunus suresi 32. ayet
Arapça:
ﻓَﺬٰﻟِﻜُﻢُ اﻟﻠّٰﻪُ رَﺑُّﻜُﻢُ اﻟْﺤَﻖُّ ﻓَﻤَﺎذَا ﺑَﻌْﺪَ اﻟْﺤَﻖِّ اِﻟَّﺎ اﻟﻀَّﻠَﺎلُ ﻓَﺎَﻧّٰﻰ ﺗُﺼْﺮَﻓُﻮنَ
Okunuşu:
Fe zalikümüllahü rabbükümülhakk fe maza ba7del hakkı illed dalal fe enna tusrafun
Anlamı:
İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’tır. Hak’tan sonra sadece sapıklık vardır. O halde nasıl oluyor da (Hak’tan) döndürülüyorsunuz?

Enam suresi 38. ayet
Arapça:
وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ
Okunuşu:
Ve ma min dabbetin fil erdı ve la tairiy yetıyru bi cenahayhi illa ümemün emsalüküm ma ferratna fil kitabi min şey’in sümme ila rabbihim yuhşerun
Anlamı:
Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler.
Enam suresi 153. ayet
Arapça:
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Okunuşu:
Ve enne haza zıratıy müstekıymen fettebiuh ve la tettebius sübüle fe teferraka biküm an sebılih zaliküm vassaküm bihı lealleküm tettekun
Anlamı:
Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti.

Nisa suresi 59. ayet
Arapça:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
Okunuşu:
Ya eyyühellezıne amenu etıy’ullahe ve etıy’ur rasule ve ülil emri minküm fe in tenaze’tüm fı şey’in fe rudduhü ilellahi ves rasuli in küntüm tü’minune billahi vel yevmil ahırv zalike hayruv ve ahsenü te’vıla
Anlamı:
Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Al-i İmran suresi 31. ayet
Arapça:
قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Okunuşu:
Kul in küntüm tühıbbünellahe fettebiunı yuhbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm vallahü ğafurur rahıym
Anlamı:
De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

Bidat ile ilgili hadisler:
1-) Âişe radıyallahu anhâ’dan rivâyet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa, o şey kabul edilmez.”
2-) Müslim’in bir rivayeti şöyledir:
“Kim bizim dinimizde olmayan bir şey yaparsa o merduttur, makbul değildir.” (Buhârî, Sulh 5; Müslim, Akdiye 17,18. Ayrıca bk. İbni Mâce, Mukaddime 2)
3-) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitabıdır, yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin en şerlisi muhdes olanlardır. Dine sonradan sokulan her şey bid’attır, her bid’at dalalettir ve her dalalet ateştedir.”(Buhari İtisam 16)
4-) Hidayet yolundan sapma sebeplerinden biri olarak kabul edilen bid’atlar konusunda Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Dinimizde olmayan herhangi bir şeyi uyduranın ortaya koyduğu merduttur ve her bid’at sapıklıktır’ buyurmuştur.”(Müslim 592, İbni Mace Mukaddime 2)
5-) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Hakikat şu ki kim benden sonra terk edilmiş bir sünnetimi ihya ederse, onunla amel eden herkesin ecri kadar o kimseye sevap verilir, hem de onların sevabından hiçbir şey eksilmeden. Kim de Allah’ın ve Rasulünün rızasına uygun düşmeyen bir dalalet bid’atı icat ederse onunla amel eden insanların günahları kadar o kimseye günah yükletilir, hem de günahlarından hiç bir şey eskitilmeden.” (Tirmizi, Müslim, Ebu Davud)
6-) Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
Din adına uydurulan her şey bid’attir, her bid’at sapıklıktır; her sapıklık da Cehenneme götürür. (Buhari, Müslim, İbni Mace, Nesai)

Bid’at Hakiki ve İzafi Olmak Üzere İki Kısma Ayrılır
1-) Hakiki Bid’at: Hakiki bid’at, helal olan bir şeyin nefse haram kılınmasıdır.
2-) İzafi Bid’at: aslı itibariyle bid’at olmayan, sonradan ona izafe edilerek bid’atlaştırılan şeylerdir.
a) Meşru olan yönü: Bütün ibadetler buna örnektir.
b) Meşru olmayan yönü: Bid’atçı meşru olan bir cihete kendi nefsinde güzel görerek ondan olmayan bir şeyi ekler. Bid’atçının kendi nefsinden eklediği bu ziyade ile gayri meşru olan bir ibadet olabilir.

Bid’at-üz zaman: Zamanın bid’ası. Yeni çıkan harikulade şey. Zamanın acib ve garibi.
Bid’at ehli: Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem ve Eshâb-ı kirâmının yolundan (Ehl-i sünnet îtikâdından) ayrılanlar.
Bid’at fırkası: Peygamber efendimiz ve Eshâb-ı kirâmının yolundan ayrılanlar.
Bid’at sahibi: İtikatta (imanda) ve amelde (ibadette) dinde olmayan yenilikler ortaya çıkaran kimseler, dinde reformcular.
Bi’at-ı hasene: Resûlullah’ın ve dört halifesinin zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkan ve bir sünnetin unutulmasına sebep olmayan minare, medrese, mektep yapmak, İslami ve faydalı kitaplar yazmak gibi güzel şeyler.
Bid’at-ı seyyie: Resûlullah’ın ve Ashabının zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkan ve bir sünnetin unutulmasına sebep olan bozuk inanış ve ibadet olarak yapılan işler.
Âdette Bid’at: Peygamber efendimiz (s.a.v.) ve dört halifesi zamanında olmayıp, ibadet etmek ve sevap kazanmak niyeti ve kastı olmaksızın sonradan meydana çıkarılan şeyler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir