Bey’

Posted by

Bey’:Satmak.
Fıkıh: Bir malı diğer bir mal ile değiştirmek.

Bey’-i Bâtıl: Sahih olmayan, yani dinen bulunması lazım gelen şartların hepsi veya bir kısmı bulunmayan alış veriş.
Bey’-i Fâsid: Aslı İslamiyet’e uygun, fakat sıfatı uygun olmayan satış.
Bey’-i Mekrûh: Aslı ve sıfatı İslamiyet’e uygun ise de kendisine dinin yasak etmiş olduğu bir şey karışmış olan satış.
Bey’-i bil Vefâ (Vefâ ile Satış): Alıcı ve satıcının, satıştan vazgeçmek hakkına sahip olduğu alış-veriş.
Bey’ bi-l-isticrar: (hukuk) Sonradan mecmu bedeli verilmek üzere belli bedelle ceste ceste mal satmak, [bakkallardan deftere yazılmak suretiyle mal almak bu kabildendir].
Bey’bi-istiglâl: (hukuk) Satanın malı kiralamak üzere vefaen bey’etmesi.
Bey’bi-l-mücâzefe: (hukuk) Götürü satmak.
Bey’bi-l vefa: (hukuk) Satıcı bedeli geri verdikte müşterinin de satılan malı “geri vermesi keyfiyeti.
Bey’-i bât: Kat’i satış.
Bey’-i caiz: Sahih olan satış.
Bey’-i gayr-i lâzım: (hukuk) Kendisinde hıyârattan birisi bulunan bey’-i nafiz.
Bey’-i lâzım: (hukuk) Hıyârattan ari olan bey’-i nafiz.
Bey’-i mevkuf: (hukuk) Başkasının icazetine bağlı olan satış. (Aslı ve sıfatı sahih ise de başkasının hakkı karışan alış-veriş.
Bey’-i mukayaza: (hukuk) Aynı ayna, yani nakitten başka olarak malı mal ile değiştirmekdir ki trampadan ibarettir.
Bey’-i mün’akid: (hukuk) İn’ikad bulan satış akdi demektir ki sahih, fasit, nafiz, mevkuf kısımlarına ayrılır.
Bey’-i nafiz: (hukuk) Üçüncü şahsın hakkı taalluk etmeyen satış akdidir ki lazım ve gayri lazım kısımlarına ayrılır.
Bey’-i sahih: (hukuk) Zaten ve vasfen meşru olan satış akdi. (Aslı ve sıfatı İslamiyet’e uygun olan satış; doğru ve sıhhatli alış-veriş.
Bey’-i teâtî: (hukuk) Alıp vermekle olan fiili bir satış akdi.
Bey’ men yezîd: Arttırma ile satış.
Bey’ u şirâ: Alım-satım. Alış-veriş.
Bey’ at: (Bak: Biat)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir