Berat gecesi okunacak dua

Posted by

Berat gecesi okunacak dua

“Bismillahirrahmanirrahim.
Allâhümme yâ zel menni velâ yemünnü aleyke. Yâ zel celâli vel ikrâm, yâ zettavli
vel-in’âm. Lâ ilâhe illâ ente zehrallâciîne ve cârel müstecirîn, ve me’mânel hâifîn, in kâne fî ümmil kitâbi enni şekıy, femhü min ümmil kitâbi şekâî, ve esbitnî indeke seîden, ve in kâne fî ümmil kitabÎ ennî, mahrûmun mukatterun aleyye minerrızkî, femhû min ümmil kitâbi hırmânî ve iktâri, veesbıtnî ındeke seîden muveffekân leke fîl hayri, feinneke kulte fî kitabikel münezzeli alâ nebiyyike: Yemhullahü ma yeşâü ve yesbitu ve ındehu ümmül kitabi ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihi ve sellim.”
Anlamı :
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Ey veren ve verdiğine sitem etmeyen Allah’ım. Ey celal ve ikram sahibi! Ey kudret ve nimet sahibi, senden başka ilah yok, ancak sen varsın. Ey umanların yardımcısı, ey barınmak isteyenlerin barındırıcısı, ey yardım isteyenlerin yardımcısı ve merhamet edenlerin en merhametlisi. Allah’ım; eğer ismimi levh-i mahfuzda şaki yazdın sa, benden kötülük ismini gider.Eğer yine ismimi katında mahrum ve rızkımı dar yazdın sa , onu sil ve rızkımı çoğalt beni zengin yaz, hayra muvaffak kıl, rızkımı genişlet ve çoğalt. Çünkü Sen, Kuran’ı Kerim’de buyurdun ki: “Allah dilediğini mahveder, dilediğini de bırakır”. Ana kitap, O’nun yanındadır. İlahi, berat gecesinde, Şaban ayının yarısında yüce tecellini izhar et Allah’ım. O mübarek geceki: “O gece hikmetli her iş Allah katında bir emir ile ayrılır.” Bildiğim ve bilmediğim belaları üzerimden kaldır Allah’ım. Bildiğin hatalarımı bağışla. Çünkü Sen, Aziz ve Kerimsin. Allah’ın rahmeti Efendimiz Hz. Muhammed’in, Onun ailesinin ve ashabının üzerine olsun.”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir