Baği

Posted by

Bâğî:
1-) İsteyen.
2-) Zâlim. haksızlık eden serkeş,
3-) İsyan etmiş. Asi. Yoldan sapmış.
4-) Fıkıhta: İmâm-ı Adile âsi olan.

Bagi ile ilgili kelimeler:
Bagilik: Serkeşlik, asilik.
Bağistan: Bağlık ve bahçelik yer.
Bagiyane:
1-) Allah’a isyan edenlere ve asilere yakışır surette.
2-) Zalimlere yakışır şekilde.
Bagiyy:
1-) Haddini tecavüz eden.
2-) Zina edici, zani.
Bagiz:
1-) Adavet olunmuş, düşmanlık yapılmış.
2-) (Bugz. dan) Herkese nefret eden, buğz eden. Hiç kimseyi sevmeyen. Tiksinen.
Kema yenbagî: İcap ettiği gibi, uygun olduğu üzere, layığı  gibi.
Lâyenbagî: Layık olmaz. Yakışmaz. Uymaz.
Mübagi: İsyan etme. Ayaklanma. Bâgi olma.
Münbagi: (Bugye. den) Layık, yakışan, şayan.
Mütebagiz: Birbirine düşman olan, kin güden, haset eden.
Tebagi: Birbirine zulüm etmek.
Yenbagi: Münasip, uygun, şayan. Lazım gelir, icap eder, gerekir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir