Babalık makamı

Posted by

Babalık makamı :

Bir erkek, çocuğu olduğunda “baba” olmanın onurunu yaşar.Ailesinin geçimini sağlamak, onları her türlü kötülükten korumak, çocuklarına  güzel  bir  gelecek  hazırlamak  için  çalışır  çabalar. Babalar  için  en  güzel  örnek şüphesiz Hz. Peygamber’dir… O’nun (s.a.s.) müjdesi  babaların  kulağında  çınlar : ” Bir  kimse  sevabını  sadece  Allah’tan  umarak ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için harcama yaptığında bu onun için sadakadır.” (Buhâri, İman, 41)
Baba, aynı zamanda ailesindeki  her bireyin iyi huylu, sağlıklı, dengeli insanlar olarak topluma katılması için de emek vermelidir. Maddi  ihtiyaçları  kadar  manevi  ihtiyaçlarını da  karşılamalı, merhamet  eğitimi  almış, güzel  ahlakla donanmış, kültürünü  ve  değerlerini  benimsemiş bir nesil yetiştirmelidir. Zira sevgili Peygamberimiz şöyle buyurur: “Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.” (tırmizî, birr, 33).
Babamızla  yaşarken  saygıyı  öğreniriz. Sevgiden beslenen bir hürmetin, incitmeyen, aksine güven ve huzur veren bir otoritenin  adıdır  baba. Babamızın  varlığıyla  kendimizi  korunmuş  ve  desteklenmiş  hissederiz. “Babadan  himmet, evlattan hizmet!” deriz. Hülasa baba alın teri, helal kazanç, azim demektir.

Not : Alıntıdır (Diyanet takvimi 19, 06, 2016)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir