Bab

Posted by

Bâb:
1-) Kapı. Kısım. Mevzu. Fasıl. Bölüm. Parça. Hususi madde. Sığınacak yer. İş. Şekil. Tövbe.
2-) Bir kitabın bölümlerinden her biri.
3-) Bozuk bir yol olan Babiliğin kurucusu Ali Muhammed’in kendisine verdiği ad.

Bab ile ilgili kelimeler:
Bâb-ı Âlem: Alemin kapısı. Herkesin girip çıktığı yer.
Bâb-ı Âlî: Yüksek kapı. Tanzimattan önce sadrazam kapılarının, daha sonra da hükümet dairelerinin çoğunun içinde toplandığı bina.
Bâb-ı Âsafî: (Tarih) Sadrazam konağı.
Bâb-ı Fetva: Eskiden şeyhülislamların oturduğu daire. Fetvalar burada verilirdi.
Bâb-ı Hâne: Hırsızların yeri. Fuhuş hane. Tembeller yurdu.
Bâb-ı Hıfz ve Hafîziyet: Cenab-ı Hakk’ın her şeyi muhafaza edip varlığını devam ettirmesi bahsi.
Bâb-ı hikmet: Cenab-ı Hakk’ın her şeyi hikmetli ve maslahatlı yaratması bahsi.
Bâb-ı Hükümet: Hükümet dairesi, hükümet kapısı.
Bâb-ı Hümayun: Topkapı Sarayı’nın ilk kapısı.
Bâb-ı İhya ve İmate: Öldürmek ve diriltmek bahsi ve mevzu.
Bâb-ul Mendeb: Kızıl deniz’de Hint Denizi yakınlarında bulunan bir boğazın adı.
Bâb-ı Saadet: Saadet kapısı. Sultanın sarayı. İstanbul şehri.
Bâb-ı Seraskerî: Serasker kapısı. Şimdiki İstanbul Üniversitesi’nin kapısı.
Bâb-ı Şerîf: Konya’da bulunan Mevlana türbesinin kapısı.
Bâb: Layık, uygun, münasib, elverişli. Hayır, uğur.
El-Bab-ül Evvel: Birinci kısım. İlk cüz. Birinci kapı.
Feth-i Bab: Kapı açmak.
Ma-fi-l-Bab: Kapı içinde. Bir kitabın içindeki bölümde (babda) olan şey.
Sedd-i Bâb: Kapı örtme.
Bâb-ür-Rahme: Rahmet kapısı. Medîne-i münevverede Peygamber efendimizin yaptırdığı mescidin batı duvarındaki iki kapıdan biri. Bâb-ül-Âtike ve Bâb-üs-Sûk diye de bilinir.
Bâb-üs-Selâm:
1-) Mekke-i mükerremede bulunan Mescid-i Haram’ın doğu tarafına açılan kapı. Bâb-ı Şeybe de denir.
2-) Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem Medîne-i münevverede yaptırdığı Mescid-i Nebî’nin batı duvarında kıbleye yakın olan kapısı.
Bâb-üt-Tevessül: Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem Medîne-i münevverede yaptırdığı mescidin kuzeye açılan kapısı (Bâb-ı Mecîdî)
Bâb-ı Cibrîl: Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem Medîne-i münevverede yaptırdığı mescidinin doğu tarafındaki kıbleye yakın olan kapısı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir