Azgınlığı, azgın nefsi ıslah etmek için okunacak dua

Posted by

Azgınlığı ve azgın nefsi ıslah etmek, terbiye etmek için okunacak dua :
“İlâhî ileyke eşkü nefsen bissûi emmâreten ve ilel hatîeti mübâdireten. Ve bi me’âsîke mûliaten. Ve lisahatike mutaarrizeten. Nes’elüke mesâlikel mehâliki. Ve tec’alünî indeke ehvene hâlikin, kesîretül ileli tevîletül emeli. İn messeheş-şerru teczeü. Ve in messehel hayrü temneu. Meyyâleten ilellü’bi vellehvi mehlüvveten bil gafleti vessehvi tüsriu ilel heybeti ve tusevvikuni bittevbeti. İlâhi eşkû adüvven yudillünî ve şeytânen yuğvînî. Ked mele bil vesvâsi sadrî. Ve ahâtet havâcisuhu bikalbî. Yuâdidüliyel havâ. Ve yuzeyyinulî hubbeddünyâ  ve yehûlü beynî ve beynettâati vezzülfâ. İlâhî ileyke eşkû kalben kâsiyen maal vesvâsi mütekalliben. Ve birreyni vattab’imutelebbisen. Ve aynen anil bükâi min havfike câmideten. Ve ilâ mâ yusirruha tâmihaten. Elâ lâ havle velâ kuvvete illâ bi kudretike. Velâ yehatülî min mekârihiddünyâ illâ bi ismetike. Fes’elüke bibelâgi hikmetike ve nefâzi meşîetike. Enlâ tec’alenî liğayri cûdike mutaarrızen. Velâ tusayyirenî lil fiteni araden. Ve kün lî alel a’dâi nâsiren. Ve alel mehâzi vel uyûbi sâtiren. minel belâyâ vâkıyen. Ve anil meâsî âsımen. Birahmetike yâ Erhamerrâhimîn.”

Yukarıdaki duanın faziletleri :
1-) Nefsin tuzağından korur.
2-) Belalardan ve kötü işler karşısında koruma sağlar.
3-) Gafletten uyandırır.
4-) Her türlü kötü alışkanlık ve müptelalardan korur.
5-) Düşmanın ve şeytanın şerrinden korur.
6-) Göğüs darlığına ve her türlü vesveseye karşı korur.
7-) Şüphecilikten alıkoyar.

Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir