560

Amel

Amel (edim, eylem, fiil): İş, vazife, hareket, idare, daire, işlemek, yapmak, davranış, etki, ibadet, hayırlı iş. Daha ziyade canlıların bir

601

Allah(c.c.)

Allah (c.c.): İnsanı, dünyayı, kâinatı, görülen veya görülemeyen bütün varlıkların yaratıcısı. Allah ezelidir; yani varlığının başlangıcı yoktur, çünkü yaratılmamıştır ve

1

Anasır

Anâsır: Unsurlar. Bir şeyin meydana gelmesine sebep olan temel esaslar. Elementler. Anasır-ı erbaa-i islamiye: İslami dört temel unsur (kitap, sünnet,

üc_haslet

And

And: (bkz.Yemin) (bkz. Ahd)) 1-) Yemin içmek, yemin etmek. 2-) Yaratıcıyı veya mukaddes sayılan varlıkları şahit tutarak verilen söz. Allahü

1

Anane

An’ane: 1-) Gelenek, Adet, örf. 2-) Ağızdan nakledilen söz, haber. Rivayet 3-) Istılahta: Bir haberin veya bir hadis-i şerifin “an

5-5AWDAYRDAYEPZ

Ami

Amî: 1-) Senevi, yıllık. 2-) İleri gelenden olmayan. Cahil. Havassa ait olmayan. Avama ait ve müteallik. Âmî: İlmi olmayan kimse.

559

Amin

Âmin: 1-) Duanın kabulünü temenni etmek niyetiyle sonunda söylenen bitiriş sözüdür. 2-) Kimya: amonyak ta ki hidrojenin yerine tek değerli

558

Amil:

Âmil: 1-) Bir olayın, bir işin olmasına yol açan, bir işi yapan. 2-) İslamiyet’in emirlerini yapıp, yasaklarından sakınan. 3-) Herhangi

557

Amentü

Âmentü: 1-) İslam dininde inanılması lazım olan altı temel esas. 2-) “İman ettim” demek olup Ehl-i Sünnet Mezhebi olan müminlerin

1 2 3 487