1287

Müstecir

Müstê’cir: Bir şeyi kira ile tutan, kiracı. Müstê’cir ile ilgili kelimeler: Müstecir: Eman dileyen, himaye isteyen. Korunmasını dileyen. Korunma dileyen.

1286

Secavend

Secâvend: 1-) Kur’andaki ayetlerin neresinde durulmak, nerelerde durulmadan geçilmek lazım geldiğini belirten işaretler. 2-) Tilavet sırasında mana açısından vakfetmenin gerekli

youtuber-

Telif

Te’lîf: 1-) Barıştırmak. Husumeti defetmek. Ülfet ve imtizaç ettirmek. 2-) Çeşitli şeyleri birleştirip karıştırmak. 3-) Eser yazmak. 4-) Başkalarının sözlerini

images

Muztar

Muztar: 1-) Zorlanmış. Cebr olunmuş. Mecbur kalış. 2-) Çaresiz kalıp başı sıkılan. Muztar ile ilgili ayet: 1-) Bakara suresi 173.

1285

Müsebbib

Müsebbib: Anlamı Bir şeyin olmasına, yapılmasına sebep olan, neden yaratan, yol açan. Müsebbib ile ilgili kelimeler: Müsebbib-i Hakîkî: Varlığa sebep

1284

Tel’in

Tel’in: 1-) Lanetleme, lanet etme. Kargıma, kargış. 2-) Bir kimsenin Allah-ü tealanın rahmetinden uzak olmasını dileme. Tel’in ile ilgili kelimeler:

1283

Te’dib

Te’dîb: 1-) Terbiye verme. 2-) Haddini bildirme. 3-) Suçluyu cezalandırma. Te’dib ile ilgili hadisler: 1-) Kişinin çocuğunu te’dîb etmesi, sadaka

1282

Salabet

salâbet: 1-) peklik, katılık, sağlamlık. 2-) manevi kuvvet, dayanma, Salâbet-i dîniyye ile ilgili ayet: 1-) Mâide suresi 54. ayet: Arapça:

1281

Muvahhid

Muvahhid: 1-) Tanrı’nın tekliğine inanan. 2-) Tasavvuf: Allah-ü tealadan başka bir şey görmeyen, kendini ve başkalarını unutan. Muvahhid ile ilgili ayetler:

1280

Mutmainne

Mutmainne: 1-) İnanmış, gönlü kanmış, emin olan. 2-) tasavvuf; Nefs-i mutmainne sözünün kısaltılmışı olarak nefsin yedi mertebesinden dördüncüsü. 3-) İtminan

1 2 3 621