Asfiya

Posted by

Asfiyâ (Esfiya): Saflar, temizler; Allah-ü tealanın evliya kulları.
1-) Safiyet, takva ve kemâlât sahibi ve Peygambere (a.s.m.) varis olup, onun meslek ve gayelerini ihyaya ve tatbike çalışan muhakkik zatlar. (Derece-i şuhud derece-i iman-ı bilgaybdan çok aşağıdır.
2-) Zahiri ve batıni ilimlerle mücehhez olup, maddi ve manevi cephesiyle saf altın kadar saf, saf su kadar berrak, süzme bal kadar süzme bir kişiliğe sahip olan kimseler demektir.
3-) Saf ve temiz, halis, her türlü kötülükten arınmış kimseler, ermişler:
4-) Samî-î, saf, içi temiz, tuttuğu yol doğru olan kimseler.
5-) Samimi dostlar, azizler.
Asfiya-i muhakkikîn: Hakikatı tam araştıran, delillerle ispat eden, ilim ve fazilette terakki etmiş olan büyük İslam alimleri.
Asfiya-i müdekkikîn: İslami hakikatların tetkik ve bilinmesinde çok dikkatli ve sadık olan büyük İslam alimleri.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir