Arefe günü nasıl dua edilmeli

Posted by

Arefe gününde nasıl dua edilmeli?

Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde bu duayı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyan buyurmuştur:
“Sübhânellezi fi’s-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi’n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi’l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi’l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa’s-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa’l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi.”

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in, “Duanın hayırlısı arife günü yapılan duâdır,” buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:
“Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü’l-hamdü ve hüve alâ küli şey’in kadir.”

Buhâri’de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına alır.
“Allahümme’c’al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme’şrah li sadri ve yessir li emri…
Anlamı : Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah’ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir