Arefe günü duası nedir?

Posted by

Arefe günü yapılacak ibadetler arefe günü duası :
Peygamberimiz (s.a.v) arefe gününde ne yapardı?
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından kullanılan Hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine ‘Eyyâm-ı nahr’ (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Allah (C.C) Müslümanlara iki bayram hediye etmiştir. Bunların ilki Ramazan Bayramı, diğeri ise Kurban Bayramı’dır.

Arefe gününün fazileti : 
Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına da gelmektedir. Bayramdan bir gün öncesi olan arefe gününde bayram hazırlıkları yanı sıra dualar okunur, ibadetler yapılır zikirler çekilir. Diyanet İşlerinden edinilen bilgiye göre, Peygamber efendimiz Arefe Günü için şu duayı okumayı uygun görmüştür. “Allah’tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir.”
Hz. Ali ise bugün için şu duanın okunmasını tavsiye etmiştir :
“Allah’ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zatının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah’ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zatın içindir. Allah’ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım. Allah’ım esen yelin getirdiği şeyin hayırlısını senden dilerim.”

Arefe günü okunacak dualar :
Arefe günü içinde İhlas Suresinin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.
Okunuşu :
“Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”
Anlamı :
“De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O’na bir denk de olmadı.”

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah (s.a.v.)  buyurdular ki ‘ Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.’

Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere
“Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh” İstiğfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu :
Okunuşu :
“Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran”
Anlamı :
“Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır.”
Her kim bu duayı okursa büyük mükafata nail olur.

Arefe günü duası arefe günü yapılacak dilek duaları Ramazana girerken okunacak dualar :

Arefe günü dua ve dileklerin kabulü için okunacak dualar :
1-) 100 istiğfar
2-) 100 salavat
3-) 100 İhlas süresi
4-) 100 ” Lâ İlahe illallâhü vahdehû lâ şerike leh.Lehü’l-Mülkü ve lehü’l-hamdü bi yedihi’l hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir.”
Anlamı :
“Bir olan şeriki bulunmaya Allah’tan başka ilah yoktur.Mülk O’nu,hamd O’na mahsustur.Hayr O’nun kudret elindedir.Her şeye gücü yetendir.”
5-) 100 salavat
Okunuşu :
“Allâhümme salli ala muhamedin ve ala ali muhammedin kema salleyte ala brahime ve la ai ibahime inneke hamidün mecid.ve aleyna meüahüm.”
Anlamı :
Ey Allah’ım! İbrahim’e ve İbrahim’in aline salat ettiğin gibi, Muhammed’e ve Muhammed’in aline de salâat et. Zira Sen hamde layık olansın ve pek ulusun. Onlarla beraber bize de salat eyle.”
duasını okuyan kulunu Allah-u Teala affeder, melekleri buna şahit tutar, dualarını kabul eder, vakfede bulunan herkes hakkında şefaat edecek olsa bile, Allah-u Teala onun şefaatini hepsi hakkında kabul eder.
(el-Beyhaki,Şu’abü’l-imân,no:4074,3/463)

“Ey meleklerim! bu kulum beni zikretti,İhlası okudu.Ondan sonra Peygamberime salat-ı şerif getirdi.Ben bu kuluma ne iyilik yapsam azdır.Hatta bu kulum hacaları kabul olmayanlar için” Yâ Rabbi hacaların kabul buyur.” dese de onu da kabul ederim.
:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir