Anasır

Posted by

Anâsır: Unsurlar. Bir şeyin meydana gelmesine sebep olan temel esaslar. Elementler.

Anasır-ı erbaa-i islamiye: İslami dört temel unsur (kitap, sünnet, icma, kıyas).
Anâsır-ı hisabiyye: Matematik : Bir hesabı yapmak için gerekli olan malumatlar.
Anâsır-ı külliye: Külli ve dünyanın her tarafından yayılmış bulunan unsurlar.
Anâsır-ı Erbe’a: “asıl, kök, soy; şeref ve asalet” gibi manalara gelen unsur kelimesinin çoğuludur. Anâsır-ı erbaa “dört unsur” demek olup klasik felsefede toprak, su, hava ve ateşten ibarettir.

İslam kaynaklarında anâsır-ı erbaa yerine ustukussât-ı erbaa, erkân-ı erbaa, tabâi‘-i erbaa, mevâdd-i erbaa, ümmehât-i erbaa, ümmehât-i süfliyye, usûl, mebâdî ve kavâbis gibi daha başka terimler de kullanılmıştır

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir