Ana-babanın affı için okunacak salavat

Posted by

Anne ve babanın günahlarının affı için okunacak salavat

Şeyh Melevî’nin salavatı
Delâil şerhinde bildirildiğine göre, İmam Secâî, şeyhi Melevî’nin Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu naklettiğini dinlemiştir:
“Ümmetimden her kim, gün içerisinde bu salatı okursa. yazıcı meleklerden tam yetmiş tanesini, bin sabah sevap yazma işiyle meşgul edip yormuş olur ve hem kendisi, hem de anne ve babası bağışlanır.”
(Nebhânî, Efdalü’s-salavât, S;66)

Şeyh Melevî’nin salavatı
“Allâhümme yâ Rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin salli alâ Muhammedin ve âli Muhammed ve a’tı Muhammeden ed-dera-cete ve’l-vesîlete fi’l-cenneti. Allâhümme yâ Rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin ıczi Muhammeden sallallâhu aleyhi ve sellim mâ hüve ehlüh.”

Anlamı :
“Ey Muhammed ve ehli beytinin rabbi olan Allah’ım! O’na ve ehli beytine rahmet eyle, cennette O’na yüksek dereceleri ve vesileyi ihsan et. Ey Muhammed ve ehli beytinin rabbi olan Allah’ım! Muhammed’e layık olduğu mükafatı lütfeyle.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir