A’mâl-i şer’iyye

Posted by

A’MÂL-İ ŞER’İYYE (AMEL) nedir?: İslam dininde yapılması emredilen ibedetler ve işler (şeriata uygun işler fiiller).
Kelime ile ilgili hadisler
1-) Ameller, niyete göre iyi veya kötü olur. (Hadîs-i şerîf-Buhârî, Müslim)
2-) Allah-ü teala suretlerinize ve amellerinize bakmaz, kalplerinize ve niyetlerinize bakar, yani iyi niyetle olan amellerinize kıymet verir. (Hadîs-i şerîf-Câmi-us-Sagîr)
3-) Bildiği ile amel eden kimseye Allah-ü teala bilmediğini öğretir. (Hadîs-i şerîf-Berîka)
4-) Allah-ü tealanın affı ile Cehennemden kurtulursunuz. Rahmeti ile Cennete girersiniz. Amellerinize göre mertebeniz ve dereceniz olur. (Avn bin Abdullah)
5-) Amellerin en kıymetlisi, müminin kalbine sürur (sevinç) vermektir (mümini sevindirmektir). (Muhammed bin Sûka)
6-) Amellerin kabul olması ihlasa, yani bütün işleri yalnız Allah-ü tealanın rızasına, sevgisine kavuşmak için yapmaya bağlıdır. (İmâm-ı Rabbânî)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir