Altı yüz bin salavat gücünde dua

Posted by

Altı yüz bin salavat gücünde bir salavat 
“Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi enfasil mahlukat* Allahümme salli ve sellim ala seyidina ve nebiyyina muhammedin b adedi eş’aril mevcudat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedil levhı ved deavat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi seb’ısevakinil erdı ves semavat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi ma halekal bedaya ven nehaya ebedil ebed* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi ma haleka min haşrihi ve ahıri bekaihi ve sellim tesliymen kesiyran kesiyra*”

Anlamı :
“Allah’ım! Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed’e mahlukatın nefesleri adedince salat ve selam eyle! Allah’ım Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed’e varlıklardaki saç ve tüyler sayısınca salat ve selam eyle! Allah’ım Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed’e levh ve dualar miktarınca salat ve selam eyle! Allah’ım Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed’e yedi kat yer ve yedi kat göklerde bulunanlar adedince salat ve selam eyle! Allah’ım Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed’e ezelden ebede yarattığın mahlukat adedince salat ve selam eyle! Allah’ım Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed’e topyekun mahlukat sayısınca sonsuza dek hadsiz, hesapsız salat ve selam eyle.”

Fazileti :
Bu salavat-ı şerifeyi bir defa okuyarak Efendimiz Aleyhisselam’a salavat getiren kimse alt yüz bin defa salavat okumuş gibi ecre nail olur.

Bilinmeyen kelimeler:
Levh: Düz, üzerine yazı, resim gibi şeyler yazılabilir yüzey.
Ecr: 
1-) Bir iş karşılığı verilen şey.
2-) Ahret mükafatı, sevap

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir