Allah’ı nasıl tanırız?

Posted by

Allah’ı nasıl tanırız?
Yüce Allah’ın isim ve sıfatlarını öğrenirken hiçbir zaman hatırdan uzak tutmamamız gereken bir husus vardır: O’nun eserleri nasıl bizi eserlerimize benzemezse sıfatları da bizimkilere benzemez. Hatta O’nun sıfatları, akla gelebilecek her türlü eksiklikten, kusurdan, acizlikten, çirkinlikten uzak olduğu gibi, bizim kusursuzluk ve yücelik olarak tasavvur edebileceğimiz şeylerden de sonsuz derecede yücedir. Çünkü bizim tasavvurlarımız, kainatta gördüğümüz ve bildiğimiz varlık ve olaylarla sınırlıdır.
Halbuki kainatın tamamı, O’nun bir “Ol!”emriyle yarattığı mahlukatından ibarettir. Yaratılan ise kendisini yaratana bir ölçek olamaz. İşte bu sebeptendir ki, Kur’an, bir yandan “Allah, her şeyi işitir, her şeyi görür.” gibi ifadelerinde bizim bildiğimiz “görme, işitme” gibi kavramların yardımıyla bize Alemlerin Rabbini tanıtırken bir yandan da: “O’na benzer hiçbir şey yoktur.” buyurur.
Böylelikle, O’nun ne görmesinin ne işitmesinin ne de daha başka fiil ve sıfatlarının bizim işlerimizle ve sıfatlarımızla mukayese edilemeyeceğini anlatır.

“Allah’ım! Kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır.”
(İbn Hibban,Ed’ıye, No: 960)

Not : Alıntıdır (Diyanet takvimi 04.02.2018)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir