Alın

Posted by

Alın:
1-) Yüzün kaşlar, şakaklar ve saç arasında kalan bölümü.
2-) Alnaç, yüz, ön, ön yüz.

Alın ile ilgili ayetler:
1-) Hud suresi, 56. ayet:
Arapça:
اِﻧّٖﻰ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠّٰﻪِ رَﺑّٖﻰ وَرَﺑِّﻜُﻢْ ﻣَﺎﻣِﻦْ دَٓاﺑَّﺔٍ اِﻟَّﺎ ﻫُﻮَ اٰﺧِﺬٌ ﺑِﻨَﺎﺻِﻴَﺘِﻬَﺎ اِنَّ رَﺑّٖﻰ ﻋَﻠٰﻰ ﺻِﺮَاطٍ ﻣُﺴْﺘَﻘٖﻴﻢٍ
Okunuşu:
İnnı tevekkeltü alellahi rabbı ve rabbiküm ma min dabbetin illa hüve ahızüm binasıyetiha inne rabbı ala sıratım müstekıym
Anlamı:
“İşte ben, hem benim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Yer-yüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.”

2-) Saffat suresi, 103. ayet:
Arapça:
فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ
Okunuşu:
Felemma eslema ve tellehu lil cebın
Anlamı:
Sonra, ikisi de teslim olup, onu alnı üzere yatırınca,

3-) Rahman suresi, 41. ayet:
Arapça:
يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ
Okunuşu:
Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami.
Anlamı:
Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

4-) Alak suresi, 16. ayet:
Arapça:
نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
Okunuşu:
Nasıyetin kezibetin hatıeh
Anlamı:
O yalancı, o günahkar alnı.

Alın ile ilgili kelimeler:
Alın yazısı: Kader ile eş anlamlıdır ve insan daha doğmadan Allah’ın onun yaşayacağı olayların başına gelecek işlerin takdir edilmesidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir