Akıl hastalığı için okunacak dua

Posted by

Akıl hastalığı için okunacak dua

“İnnel hamde lillah, nahmedühu ve nesteinühu. Men yehdihillâhu fela mudille leh, vemen yudlil felah hadiye leh. Ve eshec illâllâhu vahdehu lâ şerike leh, ve enne Muhammeden abduhu ve resulüh.”
Anlamı :
“Gerçek hamd, Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, ve O’ndan yardım dileriz. Allah kime hidayet ederse, kimse onu sapsaptırırsa, ona kimse hidayet edemez. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur. Muhammed O’nun resulüdür.

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir