Akika

Posted by

Akîka:
1-) Çocuk nimetine karşılık, Allah-ü Tealaya şükretmek için hayvan kesmektir.
2-) Arapçada yeni doğan çocuğun başındaki saçın adı.

Akika ile ilgili hadisler:
1-) Hz. Aişe (r.a.)’den şöyle rivayet edilmektedir:
“Resul-i Ekrem (asm) bize erkek çocuklar için iki, kız çocukları için bir koyun (akika) olarak kurban etmemizi emretti.” (İbn Mâce hadis no: 3163, Zebâih, no: 1515).
2-) Ümmü Kürz (radıyallahu anhâ) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın şöyle söylediğini işittim:
“Oğlan çocuğu için birbirine denk iki kurban, kız çocuğu için bir kurban kesmek gerekir. (Kurbanlığın) erkek veya dişi olması fark etmez.” [Ebû Dâvud, Edâhî 21, (2834, 2835, 2836); Tirmizî, Edâhî 17, (1516); Nesâî, Akîka 3, (7, 165).]
3-) Abdullah İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:
“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için, akika olarak birer koyun kurban etti.” [Ebû Dâvud, Edâhî 21, (2841)]
4-) İbn Abbas’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.), Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akika kurbanı kesmiş (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 21; Nesâî, Akîka, 1),
5-) bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: “Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek akika kurbanı karşılığında bir rehine gibidir. Akika kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir.” (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 21)

Akika kurbanı ne zaman kesilir?:
Bu kurban çocuğun doğduğu günden baliğ olacağı güne kadar kesilebilir. Ancak doğumun yedinci gününde kesilmesi daha çok sevap kazanmaya sebeptir. Kesilen kurbanın kemikleri çocuğun sıhhatli olmasına sebep olsun niyetiyle kırılmayıp eklem yerlerinden sıyrılır ve öylece pişirilir. Sonra bu kemikler bir yere gömülür.
Akika kurbanının etinden, bunu tasadduk eden kimsenin yiyebileceği gibi ev halkı da bu etten istifade eder. Bir kısmı da ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre bu kurbanı kesmek sünnettir. Hanefi mezhebine göre mubah, bazı kaynaklara göre ise mendubtur. Bu bilgilere göre akika kurbanını kestirmeyen kişi günahkar olmaz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir