Akçe

Posted by

Akçe (Akça):
1-) Küçük gümüş para.
2-) Her tür madeni para.
3-) Durağan olan, olmayan eşya değerini ölçen değişim aracı.
4-) Eskiden gümüş paraya verilen ad.
5-) Osmanlı Lirası. Akçe Osmanlı devletinin ilk zamanlarından itibaren bastırılan ve kullanılan gümüş para birimi.

Yedek akçe: TCMB’nin kanun gereği olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı rezervler.
Geçer akça: Rayiç para yerine kullanılır bir tabirdir. Bu tabir, eskiden halk arasında yapılan senetlerde, hükümet tarafından akdolunan mukavelelerde kullanılırdı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir