Ahval

Posted by

Ahvâl:
1-) Haller, durumlar.
2-) Olaylar.
3-) Tasavvufta Allah vergisi olan manevi hâller.

Ahvâl-i şahsiyye: (Huk.) Kişisel durumlar, kişi durumları, kişiler kütüğü, kişisel durumlar kütüğü, kişi durumları kütüğü. hakiki şahısların, hukuki varlıklarıyla ilgili olan hukuki haller,[doğum, evlenme, boşanma, evlat edinme, tabii bir çocuğu tanıma, ölüm vak’aları gibi].
Ahvâl-i hayretfeza: Hayret verici haller.
Ahvâl-i sıhhiye: Sağlık durumu.
Ahval-i şahsiye: Hakiki şahısların, hukuki varlıklarıyla alakalı olan hukuki durumlar.
Ahvâl-i ism: (dilb.)İsmin halleri.
Ahvâl-i askeriyye: Askeri durumlar.
Ahvâl-i milliyye: Milli haller.
Ahvâl-i perişân: Perişan haller.
Ahvâl-i pür melâl: Çok acınacak haller, durumlar.
Ahvâl-i siyâsiyye-i düveliye: Devletlere ait siyasi haller.
Ahvâl-i tarihiyye: Tarihi haller.
Avakıb-ı ahvâl: Durumların neticesi, hallerin sonu.
İlm-i ahvâ-i cevv: Meteoroloji.
Mechul-ül ahvâl: Kimin nesi olduğu bilinmeyen kimse.
Muhavvil-ülhavli ve-l ahvâl: Havli, kuvveti ve halleri değiştiren, başka şekle sokan Cenâb-ı Hak (c.c.)
Tamam-ı ıttırad-ı ahvâl: Bir kimsede var olan huy ve hasletlerin sekteye uğramadan biteviye devam etmesi, her zaman aynı durumu göstermesi.
Vâkıf-ı ahvâl: Durumdan haberli olan, işlere vakıf bulunan.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir