Ahmak

Posted by

Ahmak: Aklını gerektiği biçimde kullanma yeteneği olmayan, zekası pek gelişmemiş, aptal, bön, budala

Ahmak ile ilgili hadisler
1-) Akıllı, nefsine uymaz, ibadetlerini yapar, ahmak olan da nefsine uyar, günah işler, sonra da Allah affeder diye ümit eder. (Tirmizi)
2-) Akıllı, Allah’a ve Peygamberine inanıp ibadetini yapan kimsedir. (İbni Muhber)
3-) Günah işleyenin bir aklı gider, bir daha geri dönmez. (İ. Gazali)
4-) Ahmak, ahmaklığından fâsıkın günahından daha büyük sıkıntıya düşer. (Hakim)
5-) Ahmak olanla ilgini kes. (Beyheki)
6-) Ahmak, ahmaklığından fasıkın (Açıktan günah işleyenin) günahından daha büyük bir derde düşer. (Hakîm)

Ahmak ıslatan: İnce ince yağan, çiseleyen yağmur:
Ahmakāne: Ahmakça, ahmakçasına.
Ahmakça: Ahmak gibi, ahmaklara yakışır tarzda.
Ahmaklaşmak: Düşünemez, anlayamaz duruma gelmek, ahmak gibi olmak.
Ahmaklık: Kıt zekâlı olma durumu, bönlük, budalalık, akılsızlık, hamâkat.
Ahmak-ul humaka: Ahmakların en ahmağı.
Ahmakî: Akılsızlık, ahmaklık.
Ahmakiyet: Ahmaklık, akılsızlık.
Sadik-ı Ahmak: Ahmak dost.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir