Ağrı ve sızılar için okunacak Âyet-i Kerîme ve dualar

Posted by

Sağ el, ağrıyan yerin üzerine konur ;
7 kere ; ” Eûzü bi’llâhimine’ş-şeytâni’r-racîm. Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Eûzü bi-izzeti’llâhi ve azametihî alâ külli şey’in min şerri mâ ecidü ve ühâziru es’elûlâhe’l-Azîme Rabbe’l-Arşi’l-Azîm en yeşfîke.” Duası okunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir