Agah

Posted by

Agâh (Âgâh-Ageh):
1-) Haberi olan, haberli, haberdar. haberdar. uyanık. kalbi uyanık. malumatlı. basiretli. vakıf. bilen
2-) Uyanık, basîret sâhibi, sırlara vakıf, müteyakkız:
3-) (Hukuk) Bilici, haber sahibi, bilen

Agâhan: Agahlar, bilenler, bilgililer. Alimler.
Agâhî: Malumat, vukuf, haberdarlık. Uyanıklık, teyakkuz, basiret.
Agâh etmek (eylemek, kılmak): Haberdar etmek, haberli kılmak:
Agâh olmak: Bilgi edinmiş olmak
Dil-Âgâh: Kalbi uyanık. Akıllı, bilgili, görgülü. Gönül anlar
Kâr-âgâh: İşbilir, uyanık.
Kâr âgâhî: Uyanıklık, iş bilirlik.
Kıymet-Agâh: Kıymetten anlar, değer bilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir