Afiyet

Posted by

Afiyet:
1-) Sağlıklı olma durumu, esenlik.
2-) Musibet, bela ve felaketten uzak kalmak.
Hadislerde: Nimetlerin en hayırlısı olarak nitelendirilen ruh ve beden sağlığı anlamında

Afiyet ile ilgili hadisler:
1-) Resulullah efendimiz buyurdu ki:
(Allah’tan af, afiyet ve yakîn [sağlam iman] isteyin. Çünkü imandan sonra, afiyetten büyük nimet yoktur.) [Hâkim]
2-) Allah-ü tealadan afiyet isteyiniz. İmandan sonra afiyetten daha büyük nimet yoktur. (Hadîs-i şerîf-Müsned-i Ahmed bin Hanbel)
3-) Ya Rabbî! Senden sıhhat ve afiyet ve emanete hiyanet etmemek ve güzel ahlak ve kadere rıza göstermeyi istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Merhametin hakkı için bunları bana ver. (Hadîs-i şerîf-Edeb-ül-müfred)
4-) Ya Rabbî! Bana ilim ver, hilm (yumuşaklık) ile zinetlendir. Takva (haramlardan sakınmak) ihsan eyle. Afiyet ile beni zinetlendir. (Hadîs-i şerîf-Berîka)
5-) Ebû İbrahim Abdullah İbni Ebû Evfâ radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, düşmanla karşılaştığı gazalardan birinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından batıya doğru meyledinceye kadar bekledi, sonra kalktı ve:
– “Ey müslümanlar! Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz; Allah’tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz ve biliniz ki, cennet kılıçların gölgesi altındadır” buyurdu. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti:
“Ey kitabı (Kuran’ı) indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın eden Allah’ım, şu düşmanı perişan et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl!” (Buhârî,Cihâd 112; Müslim, Cihâd 20)
6-) Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ezanla kaamet arasında yapılan dua reddedilmez (mutlaka kabule mazhar olur).” “Öyleyse,” dendi, “ey Allah’ın Resulü, nasıl dua edelim?” “Allah’tan,” dedi, “dünya ve ahiret için afiyet isteyin!(Ravi: Enes, Hadis No: 1760-BUHARİ)

Afiyet olsun: Bir şey yeyip içenlere “yarasın” anlamında söylenen iyi dilek sözü.
İade-i Âfiyet: Hastalıktan sonra afiyetin iadesi. İyileşme.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir