Af ve mağfiret için okunacak dua

Posted by

Af ve mağfiret için okunacak dua :

Af, mağfiret ve afiyet için çok dua etmelidir. Bunların hepsini ihtiva eden çok kıymetli dua,
“Allahümme rabbenâ âti-nâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhıreti haseneten ve kı-nâ azâbennâr” dır.

Şu duayı da Cuma günleri ve her gün çok okumalıdır.

“Allahümmagfir lî ve li âbâî ve ümmehâtî ve liebnâî ve benâtî ve li ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn! “

Allahü teâlânın magfiretine sığınarak,
”Allahümme magfiretüke evsa’u min zünûbî ve rahmetüke ercâ indî min amelî”
duasını da okumalıdır.
Anlamı :
Yâ Rabbi Mağfiretin, benim günahlarımdan daha geniştir. Rahmetin, bence, amelimden daha ümit vericidir.

Her erkek, her zaman şu magfiret duâsını okumalıdır :
“Allahümmagfir lî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn!”. Kadın okursa, zevcetî yerine zevcî ve ebeveyhâ yerine, ebeveyhî” demelidir.

Af magfiret için şu duâ da okunmalıdır :
“Yâ Allah! Yâ Rahmân! Yâ Rahîm! Yâ Afüvvü yâ Kerîm! Fa’fü annâ, vagfirlenâ, verhamnâ, vensurnâ alel-kavmil kâfirîn!”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir