Abes

Posted by

Abes:
1-) Boş, faydasız şey. Oyuncak kabilinden faydasız ve boş amel. Lüzumsuz ve gayesiz iş. Tesadüfi.
2-) Davarın kuyruğunda kuruyup kalan bevl ve ters.

Namazda abes hareketler mekruhtur. Elbise ile oynamak gibi. Namazda faydalı hareketin mesela eli ile alnındaki teri silmenin zararı olmaz. Pantolonun tozunu silkmek, mekruhtur. Kaşınmak abes değilse de, bir rüknde, eli üç kere kaldırmak, namazı bozar. (İbn-i Âbidîn)

Abesle meşgul olmak insanı lehv ve la’ba (oyun ve eğlenceye) sürükler. Bazı lüzumsuz şeyler insanın abes işlere dalmasına sebep olur. (Murâd-ı Münzâvî)

Abese: Çehresini çattı, sureti kerih oldu (mealinde).
Abese İrca: Mantık ve matematikte bir ispat şeklidir. Bir hükmün doğruluğunu ispat için, bu hükmü inkar eden diğer hükmün yanlışlığı ispatlanır. Mesela: Allah’ın varlığının inkar edilmesinin imkansızlığını veya abesiyetini göstermek, Allah’ın varlığını ispat yollarından biridir. Bu, “Abese irca” yolu ile ispat şeklidir.
Abesiyat: Faydasız ve boş şeyler.
Abesiyyun: Kainatın ve hadiselerin başı boş, faydasız ve gayesiz, kendi kendine, Haliksız olduğuna inanmak isteyen batıl yoldaki felsefeciler. Zamanımızda Ekzistansializm “Var oluşculuk” adı altında yeniden ortaya çıkan bir varlık ve hayat felsefesidir. İki kola ayrılmıştır. Bunlardan uluhiyeti inkar edenler, hayatın, varlığın ve insanın var oluşunu abes ve gayesiz sayan ehl-i dalalet fırkalarından biridir. Hristiyanlık dünyasında bunlara karşı çıkan ikinci kısım ise: Allah’a inanılmazsa her şeyin abes olacağını, bu sebeple Allah’a inanmanın zaruriliğini müdafaa etmektedirler.(Kainatı abes ve gayesiz itikat eden felâsife-i abesiyyun gibi kendilerini başıboş, hikmetsiz, gayesiz, vazifesiz, Haliksız mı zannediyorlar? Acaba gözleri kör olmuş, görmüyorlar mı ki, kainat baştan aşağıya kadar hikmetlerle müzeyyen ve gayelerle müsmirdir. Ve mevcudat, zerrelerden güneşlere kadar vazifelerle muvazzaftır. Ve evamir-i İlahiyyeye müsahharlardır.
Adem-i Abesiyyet: Abes olmayış. Faydasız ve boş olmamak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir