Ya Men Hüve Afvühu Melceün Lil Müznibin (c.c.)

Yâ Men Hüve Afvühû Melceün Li’l-Müznibîn esması anlamı : Affı günahkarlar için sığınak olan. Yâ men hüve ‘afvühü melceün li’l-müznibîn : يَا مَنْ هُوَ عَفْوُهُ مَلْجَأٌ لِلْمُذْنِب۪ينَ  74 Dertlerin def’i için Yâ Men hüve zikruhû şerafün li’z-zâkirîn Yâ Men hüve şükruhû fevzün li’ş-şâkirîn Yâ Men hüve hamdühû fahrun li’l-hâmidîn Yâ Men hüve tâ’atühû necâtün li’l-mütî’în… Read More »

Ya Men Hüve Kitabühu Tezkiretün Lil Mukinin (c.c.)

Yâ Men Hüve Kitâbühû Tezkiretün Li’l-Mûkinîn esması anlamı : Kitabı kuvvetli iman sahipleri için öğüt olan. Yâ men hüve kitâbühû tezkiratün li’l-mûkınîn : يَا مَنْ هُوَ كِتَابُهُ تَذْكِرَةٌ لِلْمُوقِن۪ينَ  74 Dertlerin def’i için Yâ Men hüve zikruhû şerafün li’z-zâkirîn Yâ Men hüve şükruhû fevzün li’ş-şâkirîn Yâ Men hüve hamdühû fahrun li’l-hâmidîn Yâ Men hüve tâ’atühû… Read More »

Ya Men Hüve Ayatühu Bürhanün Lin Nazirin (c.c.)

Yâ Men Hüve Âyâtühû Bürhânün Li’n-Nâzirîn esması anlamı : Ayetleri bakanlar için kesin delil olan. Yâ men hüve âyâtühû bürhânün Ii’n-nâzirîn : يَا مَنْ هُوَ اٰيَاتُهُ بُرْهَانٌ لِلنَّاظِر۪ينَ  74 Dertlerin def’i için Yâ Men hüve zikruhû şerafün li’z-zâkirîn Yâ Men hüve şükruhû fevzün li’ş-şâkirîn Yâ Men hüve hamdühû fahrun li’l-hâmidîn Yâ Men hüve tâ’atühû necâtün… Read More »

Ya Men Hüve Sebilühu Vadihun Lil Müminin (c.c.)

Yâ Men Hüve Sebîlühû Vâdihun Li’l-Müminîn esması anlamı : Yolu müminlere zahir ve belli olan. Yâ Men hüve sebilühû vâdihun li’l-mü’minîn : يَا مَنْ هُوَ سَب۪يلُهُ وَاضِحٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَ  74 Dertlerin def’i için Yâ Men hüve zikruhû şerafün li’z-zâkirîn Yâ Men hüve şükruhû fevzün li’ş-şâkirîn Yâ Men hüve hamdühû fahrun li’l-hâmidîn Yâ Men hüve tâ’atühû necâtün… Read More »

Ya Men Hüve Babuhu Meftuhun Lit Talibin (c.c.)

Yâ Men Hüve Bâbuhû Meftûn Li’t-Tâlibîn esması anlamı : Kapısı kendisini arayanlara açık olan. Yâ Men hüve bâbühü meftûhun li’t-tâlibîn : يَا مَنْ هُوَ بَابُهُ مَفْتوُحٌ لِلطَّالِب۪ينَ  74 Dertlerin def’i için Yâ Men hüve zikruhû şerafün li’z-zâkirîn Yâ Men hüve şükruhû fevzün li’ş-şâkirîn Yâ Men hüve hamdühû fahrun li’l-hâmidîn Yâ Men hüve tâ’atühû necâtün li’l-mütî’în… Read More »

Ya Men Hüve Taatühü Necatün Lil Mutiin (c.c.)

Yâ Men Hüve Tâatühû Necatün Li’l-Mutîîn esması anlamı : Taati, kendisine itaat edenlere necat olan. Yâ Men hüve tâ’atühû necâtün li’l-mütî’în : يَا مَنْ هُوَ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُط۪يع۪ينَ  74 Dertlerin def’i için Yâ Men hüve zikruhû şerafün li’z-zâkirîn Yâ Men hüve şükruhû fevzün li’ş-şâkirîn Yâ Men hüve hamdühû fahrun li’l-hâmidîn Yâ Men hüve tâ’atühû necâtün… Read More »

Ya Men Hüve Hamdühu Fahrun Lil Hamidin (c.c.)

Yâ Men Hüve Hamdühû Fahrun Li’l-Hâmidîn esması anlamı : Hamdı kendisine övenlere büyük iftihar vesilesi olan. Yâ Men hüve hamdühû fahrun li’l-hâmidîn : يَا مَنْ هُوَ حَمْدُهُ فَخْرٌ لِلْحَامِد۪ينَ  74 Dertlerin def’i için Yâ Men hüve zikruhû şerafün li’z-zâkirîn Yâ Men hüve şükruhû fevzün li’ş-şâkirîn Yâ Men hüve hamdühû fahrun li’l-hâmidîn Yâ Men hüve tâ’atühû… Read More »

Ya Men Hüve Şükruhu Feyzün Liş Şakirin (c.c.)

Yâ Men Hüve Şükruhu Feyzün Li’ş-Şâkirîn esması anlamı : Şükrü kendisine şükredenlere büyük kurtuluş olan. Yâ Men hüve şükruhû fevzün li’ş-şâkirîn : يَا مَنْ هُوَ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِر۪ينَ  74 Dertlerin def’i için Yâ Men hüve zikruhû şerafün li’z-zâkirîn Yâ Men hüve şükruhû fevzün li’ş-şâkirîn Yâ Men hüve hamdühû fahrun li’l-hâmidîn Yâ Men hüve tâ’atühû necâtün… Read More »

Ya Men Hüve Zikruhu Şerefün Liz Zakirin (c.c.)

Yâ Men Hüve Zikruhu Şerefün Li’z Zâkirîn esması anlamı : Zikri kendisine zikredenlere büyük şeref olan. Yâ Men hüve zikruhû şerafün li’z-zâkirîn : يَا مَنْ هُوَ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذَّاكِر۪ينَ  74 Dertlerin def’i için Yâ Men hüve zikruhû şerafün li’z-zâkirîn Yâ Men hüve şükruhû fevzün li’ş-şâkirîn Yâ Men hüve hamdühû fahrun li’l-hâmidîn Yâ Men hüve tâ’atühû… Read More »

Cemaat harici birinin imamın hatasını düzeltmesi namazı bozar mı?

Cemaatten olmayan birinin imamın yanılgısını düzeltmesi namazı bozar mı ? İmam kıraat esnasında yanlış okur veya okuyacağı yerin ilerisini hatırlamazsa cemaatten birisinin düzeltmesi veya hatırlatmasıyla cemaatin de imamın da namazı bozulmaz. Cemaatten  olmayan  birinin  imamın  yanlışını  düzeltmesi ve imamın da buna göre hareket etmesi durumunda  ise  namaz  bozulur. Çünkü  bu  hareket  bir  öğrenme  ve  öğretme… Read More »