Son eklenenler

1289

Sekine

Sekîne: Ağır başlılık, vakar, rahmet, güven, kişiyi teskin eden şey. Sekîne ile ilgili ayetler: Fetih suresi 4. ayet: Arapça: هُوَ

1288

Müsliman

Müsliman (Müslüman): 1-) İslamlığı benimsemiş, İslam dininden olan. 2-) Dinine bağlı, İslamlığın kurallarına uygun davranan. Müsliman (Müslüman) ile ilgili ayetler:

1287

Müstecir

Müstê’cir: Bir şeyi kira ile tutan, kiracı. Müstê’cir ile ilgili kelimeler: Müstecir: Eman dileyen, himaye isteyen. Korunmasını dileyen. Korunma dileyen.

1286

Secavend

Secâvend: 1-) Kur’andaki ayetlerin neresinde durulmak, nerelerde durulmadan geçilmek lazım geldiğini belirten işaretler. 2-) Tilavet sırasında mana açısından vakfetmenin gerekli

youtuber-

Telif

Te’lîf: 1-) Barıştırmak. Husumeti defetmek. Ülfet ve imtizaç ettirmek. 2-) Çeşitli şeyleri birleştirip karıştırmak. 3-) Eser yazmak. 4-) Başkalarının sözlerini

images

Muztar

Muztar: 1-) Zorlanmış. Cebr olunmuş. Mecbur kalış. 2-) Çaresiz kalıp başı sıkılan. Muztar ile ilgili ayet: 1-) Bakara suresi 173.

murdar_hayvan

Murdar

Murdâr: 1-) Kirli, pis. 2-) Şeriata uygun olarak kesilmemiş olan (hayvan). 3-) Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış (kimse). 4-) Kendiliğinden ölmüş

1155

Şemail-i Şerife

Şemâil-i Şerîfe: 1-) Hz. Muhammed’in ahlak ve alışkanlıklarını konu edinen eserler. 2-) Kuran-ı Kerim’in Müslümanlar için örnek olarak gösterdiği Hz.

488

Hırz ayetleri

Hırz ne demek: Hırz, cin ve şeytan gibi varlıkların şerrinden korunmak, hastalık ve musibet gibi rahatsızlıklardan kurtulmak demektir. Bu maksatla