Son eklenenler

812

Gayb

Gayb (Gâ’ib, Gaip veya Gayp): 1-) İslam inanışına göre görünmez anlaşılmaz yani akıl ve 5 duyu ile algılanamaz alem. 2-)

811

Gavur

Gavur: 1-) Müslüman olmayan kimse, özellikle Hristiyan, Avrupalı, batılı. 2-) Dinsel inancı olmayan kimse, dinsiz kimse. 3-) Merhametsiz, acımasız, inatçı.

2

Esrar

Esrâr: 1-) Gizlenilen ve bilinmeyen şeyler, aklın ermeyeceği işler. 2-) Hint kenevirinden çıkarılan, uyuşturucu ve sarhoş edici tesirleri olan bir

810

Esma

Esma’: 1-) Adlar. Namlar. İsimler. 2-) Kulaklar. İşitmeler. Esmâ-i Hüsnâ (Esma-ül Hüsna): Esmâ-ül hüsnâ, Allah-ü tealanın güzel isimleri demektir. İsmin çoğulu

1

Eshab

Eshâb (Ashâb): 1-) Peygamber efendimizi görüp iman eden ve mümin olarak vefat eden mübarek kimseler. 2-) Bir alimin talebeleri. 3-)

kervan

Hz. Yakub Aleyhisselam

Hz. Yâkûb Aleyhisselâm: Yakup Aleyhisselam’ın adı Kur’an-ı Kerim’de 16 defa geçer. Kur’an’da kendisinden hem Yakub hem de İsrail diye bahsedilmektedir.

yağ

Yağmur Duası

Yağmur Duâsı: Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle

750

Daire

Daire: 1-) Resmi hükumet makamlarından her biri. 2-) Yazıhane. Büyük bir idare adamının makamı. Büro. 3-) Ev veya apartman katı.

488

Hırz ayetleri

Hırz ne demek: Hırz, cin ve şeytan gibi varlıkların şerrinden korunmak, hastalık ve musibet gibi rahatsızlıklardan kurtulmak demektir. Bu maksatla