Son eklenenler

31

Güneş doğunca okunacak dua

Güneş doğduğu zaman Resulullah (s.a.v.) efendimiz şöyle dua ederdi. [Ebû Sa’id El-Hudri’den (r.a.) rivayet edilmiştir.] “Elhamdü lillahillezi cellelene’l yevme afiyetehü

images (14)

İmanı muhafaza etme duası

İmanı muhafaza etmek için okunacak dua “Bismillahirrahmanirrahim Allâhümme sellimnâ ve sellim dînenâ velâ teslüb vatkennez’î îmânenâ, velâ tusallit aleynâ men

201

Karın ağrısı için

Not : Önce hastalığınız için bir doktora danışmalı, doktorun gerekli gördüğü tedaviyi yaptıktan sonra bu dualarla Yüce Allah’tan iyileşmeyi dileyebilirsiniz.

205

Kabakulak hastalığı için

Not : Önce hastalığınız için bir doktora danışmalı, doktorun gerekli gördüğü tedaviyi yaptıktan sonra bu dualarla Yüce Allah’tan iyileşmeyi dileyebilirsiniz.