Son eklenenler

1040

Zındık

Zındık: Tanrı’ya ve ahrete inanmayan, dinsiz, inançsız, Tanrısız. Zındık ile ilgili ayet: Maide suresi 53-54. ayet: Arapça: 53-) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ

1039

Zımmi

Zımmî: 1-) Zimmi İslam devletinin egemenliğini kabul eden gayr-ı Müslim kişi. 2-) Ehl-i zimmet. Zımmî ile ilgili kelime: Zimmiye: Kitap

1038

Kavl

Kavl: Müctehid alimlerin bir işin hükmünü bildiren sözü yani reyi, içtihadı. 1-) Anlaşma. Sözleşme. 2-) Konuşulan söz. Söz cümlesi. 3-)

HZ-HARUN-HAYATI

Hz. Hârûn Aleyhisselâm:

Hârûn Aleyhisselâm: İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden.Hazret-i Musa’nın ana-baba bir büyük kardeşidir. Babasının ismi, İmrân bin Yasher’dir.Soy itibariyle Yakub aleyhisselamın oğullarından Lâvî’ye

1037

Harikulade

Hârikulâde: 1-) Eşi benzeri bulunmayan, bir benzeri olmayan. 2-) Çok güzel. 3-) İnsan gücünün üzerinde, insanı hayrette bırakan adet dışı

hariciler-

Hariciler

Hâricîler: Haricîlik, Haric’îyye ya da Havârîc İslam dininde bir siyasi mezhep olarak Hicri ilk yüzyılda ortaya çıkmış ve asırlardır kendini

indir

Hanefi mezhebi

Hanefî: İslam dininin sünni fıkıh mezheplerinden biri. Hanefî mezhebinin kurucusu İmam-ı A’zam Hazretleridir. İmam-ı A’zam, en büyük imam demektir. Asıl

876

İcar

İcâr: Kiralamak. Kiraya vermek. Kira parası. İcar ile ilgili hadisler: Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 1-) Kim, din kardeşinin hacetini yerine

kervan

Hz. Yakub Aleyhisselam

Hz. Yâkûb Aleyhisselâm: Yakup Aleyhisselam’ın adı Kur’an-ı Kerim’de 16 defa geçer. Kur’an’da kendisinden hem Yakub hem de İsrail diye bahsedilmektedir.

488

Hırz ayetleri

Hırz ne demek: Hırz, cin ve şeytan gibi varlıkların şerrinden korunmak, hastalık ve musibet gibi rahatsızlıklardan kurtulmak demektir. Bu maksatla