Son eklenenler

721

Ukba

Ukbâ: 1-) Ahiret, öbür dünya, baki olan alem. 2-) Ceza Ukba ile ilgili kelime: Ukba-i ferda: Gelecek olan ahiret. Bakınız

720

Uhrevi

Uhrevî: Ahretle, öteki dünya ile ilgili. Uhrevi ile ilgili ayetler: 1-) Kehf suresi 30. Ayet: Arapça: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

719

Davet

Da’vet (Dâvet): 1-) Hak dine çağırmak. 2-) İkram etmek için çağırma çağrılma. 3-) Bir fikri kabul ettirmek için deliller söylemek.

718

Cüz

Cüz: 1-) Bütünü oluşturan bölümlerden her biri. 2-) Kuran’ın otuz bölümünden her birine verilen ad. 3-) Kitap forması. 4-) Küllün

717

Cürm

Cürm (Cürüm): 1-) Kabahat, kusur. Hata. İsyan. 2-) Günah 3-) Kanun hilafına hareket. Cürm ile ilgili kelimeler: Cürmane: Ceza, mücazat.

716

Cünun

Cünûn: Örtünmek, gizlenmek; aklını kaybetmek 1-) Delilik, cinnet. Delirmek. 2-) Çok olmak. 3-) Otun uzaması. 4-) İnsanın dış alemle ilgisini

685

Cezbe

Cezbe: Allahü teâlânın sevdiği bir kulu kendisine çekmesi, yüksek derecelere kavuşturması. 1-) Bir inanışın ya da bir duygunun verdiği coşkuyla

640

Bi

bi-(a. e.) : Başlarına eklendiği zaman kelimeleri-e haline getirir; ile, için manalarını vererek Farsça’deki be- edatıyle aynı işi görür. Bî:

1

Bayi

Bâyi’: Satan, satıcı, dinimizce satış yapabilme ehliyetine sahip kimse. Kimi belli ürünleri satma izni olan kimse, dükkan ya da kuruluş,

488

Hırz ayetleri

Hırz ne demek: Hırz, cin ve şeytan gibi varlıkların şerrinden korunmak, hastalık ve musibet gibi rahatsızlıklardan kurtulmak demektir. Bu maksatla