Son eklenenler

52

İsar nedir?

Îsâr Başkasını kendisine tercih etmek. Ensarın örnek kişiliğinden söz edilen Haşr suresi 9. ayette, “ihtiyat içinde olsalar bile onları kendilerine

51

Salatüselam nedir?

Salatüselam nedir? Hz. Peygamber’e (s.a.s.) nasıl ve hangi lafızlarla salatüselam getirilir? Salat ve selam kelimelerinden oluşan “salatüselam” terkibi, Hz. Peygamber

34

Her derde deva dua

Erbaini İdrisiye İsmi şeriflerinden olan Bu ismi şerif ; Allah’ü Teâlâ’nın” Yâ Rahim ve Rahim” İsmi şerifleri olup, her türlü

34

Her derde deva dua

Erbaini İdrisiye İsmi şeriflerinden olan Bu ismi şerif ; Allah’ü Teâlâ’nın” Yâ Rahim ve Rahim” İsmi şerifleri olup, her türlü

23

Devri Ala duası

Bismillâhirrahmânirrahîym Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î hakîkat-î burhân-î hırz-î emân-î “Bismillâhi” Ve adhilnî

20

Pazartesi gecesi virdi

Pazar gecesi virdi Bismillâhirrahmânirrahîm İlâhî vesi’a ılmüke külle ma’lûmin. Ve ehâtat hubretü-ke bâtıne külli mefhûmin ve tekaddeste fi ulâke an

16

Cumartesi günü virdi

Cumartesi günü virdi Bismillaâhirrahmânirrahîm Ve men ya’tesım billâhi fe-kad hüdiye ilâ sırâtın müstekıym. El-hamdü lillâhi’llezî ehalenî hımâ lutfi’llâhi. El-hamdü lillâhi’llezî